Facilitator

Een begeleidingskundige faciliteert bijeenkomsten. (facile betekent: gemakkelijk)

Een begeleidingskundige organiseert vaak verschillende vormen van gesprekken, van dialogen. Dat kan zijn in coaching, in teams, middels een lezing of voordracht. Het doel is altijd om tot inzicht te komen.

Daarmee wordt het ‘gemakkelijker’.