Bruggenbouwer

Een begeleidingskundige begeeft zich in de tussenruimte tussen leefwereld en systeemwereld.

De begrippen leefwereld en systeemwereld zijn voor het eerst geïntroduceerd door de Duitse filoof Jurgen Habermas. Nadat ze door Harry Kunneman van de Universiteit van Humanistiek zijn gebruikt in zijn boek over ‘het dikke ik’, zijn het populaire begrippen geworden.

De kloof tussen leefwereld en systeemwereld

De systeemwereld wordt getypeerd met begrippen als: organisatie, kwaliteit, instructies, organogram, communicatieplannen, verbeterprojecten, structuur.

De leefwereld wordt getypeerd met begrippen als: verbinding, conflict, emoties, onzekerheid, verlangen, passie, verveling, weerstand.

Bovenstroom en Onderstroom

Een vergelijkbare beschrijving van de twee domeinen is de verdeling in bovenstroom en onderstroom. De bovenstroom is het zichtbare, de afspraken, de theorie. De onderstroom is het onzichtbare, de handelingen, de praktijk.

Illusies

De managementillusie is dat de leefwereld kan worden ingeregeld door in de systeemwereld aan de knoppen te draaien.

De leefwereld illussie is dat we zonder de systemen en processen uit de systeemwereld vanzelf alles goed gaan doen.
Of, zoals Rudy Vandamme eens mooi heeft gezegd: “Het leven heeft huisvesting nodig”.

Overbruggen

De begeleidingskundige is in staat zich met behoud van vertrouwen te begeven in de beide omgevingen; hij spreekt de taal van de manager, maar staat wat meer los van het maakbaarheidsidee. Daarnaast kan hij in gesprek met medewerkers van een organisatie (dus ook de leidinggevenden) ruimte geven aan beleving, aan de subjectieve kant. Vervolgens kan hij vanuit de verbinding met beide oevers een brug gaan vormen en de aansluiting tussen beide werelden bevorderen.