Begeleidingskundige: Karin Klaver

Achtergrond en opleiding

Mijn passie volgend ben ik naar de Academie voor Lichamelijk Opvoeding te Groningen gegaan (1981) , vervolgens de opleiding voor docent economische wetenschappen gevolgd. Daarna heb ik gedreven door mijn enthousiasme voor bewegen mijn mogelijkheden als duurtopsporter verkend. Vanaf 2000 heb ik me verder ontwikkeld door de supervisieopleiding en coachopleiding te volgen en recentelijk heb ik de Master Begeleidingskunde cum laude afgerond (voorjaar 2015). Gedurende meer dan vijfentwintig jaar ben ik werkzaam bij Hogeschool Windesheim, domein gezondheid en welzijn in diverse functies, zie www.klaver2move.nl

Master Begeleidingskunde

De titel van mijn thesis luidt: ‘Samenspel in ontwikkeling’. Hierin wordt middels een responsief evaluatieonderzoek onderzocht hoe de samenwerking tussen verschillende stakeholders in de buurt tot stand komt gegeven de verschuivende deelverantwoordelijkheden in de maatschappelijke context naar een participatiesamenleving. Tussenkracht (Van Ewijk, 2012) en Presentie (Baart, 2011) vormen vooral het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Middels dit onderzoek heb ik mijn gedrevenheid en idealisme leren kantelen naar open waarnemen en mildheid.

Ambitie

“Ik vind het belangrijk dat door dialoog mensen gezien, gehoord en erkend worden zodat andere perspectieven zich openen, waardoor onverwachte en nieuwe richtingen zichtbaar worden.”

bezoek website     Bezoek LinkedIn pagina